Akcja "Wypróbuj soczewki kontaktowe Bausch+Lomb ULTRA®" została zakończona. Dziękujemy za udział.


Bausch lomb

* przeciętna wartość rynkowa badania wzroku pod kątem dopasowania soczewek kontaktowych, jedna osoba może zdobyć jeden imienny voucher, ilość voucherów ograniczona, szczegóły w regulaminie

** 1 para soczewek próbnych B+L ULTRA oraz płyn BioTrue 60ml (starter)

Soczewki kontaktowe są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

®/TM to zastrzeżone znaki towarowe Bausch & Lomb Incorporated lub jej przedmiotów powiązanych.

Pozostałe nazwy produktów/marek są znakami towarowymi podmiotów posiadających do nich prawa.

© Bausch & Lomb Incorporated.

B+L-PL-1706-011